Fonds Podiumkunsten publiceert beleidsplan 2025-2028

16 februari, 2024|Beleid, Nieuws|

Het Fonds Podiumkunsten investeert in de jaren 2025-2028 in podiumkunst die mensen samenbrengt, raakt en optilt. Met het beleidsplan 'Ruimte voor beweging' spelen we in op de ontwikkelingen in de podiumkunstensector. Soms ontstaat beweging uit noodzaak, maar vaker uit artistieke ambities of uit een verlangen om van betekenis te zijn voor publiek en samenleving. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt deze bewegingen voor een vitaal podiumkunstenlandschap in het hele land en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Beleidsspeerpunten 2025-2028 Voor de periode 2025-2028 kiezen we de volgende speerpunten voor ons beleid: We stimuleren artistieke ontwikkeling, onder andere door makers in staat te stellen een praktijk op te bouwen en [...]

FPK: Meerjarige subsidieregelingen voor de periode 2025-2028 gepubliceerd

20 oktober, 2023|Beleid, Nieuws|

Vandaag presenteert het Fonds Podiumkunsten (FPK) de nieuwe meerjarige regelingen voor de periode 2025-2028: de meerjarige productiesubsidie en de meerjarige festivalsubsidie. Het aanvraagloket opent op 1 december 2023 en sluit op 31 januari 2024. Het FPK publiceert de besluiten begin juli 2024. De planning van de meerjarige subsidies is afgestemd op die van het Rijk, de Rijkscultuurfondsen en een aantal lagere overheden. De meerjarige subsidies voor producties en festivals zijn eens in de vier jaar aan te vragen. Ze bieden professionele gezelschappen, makers(collectieven), ensembles en festivalorganisaties de kans om in continuïteit met ondersteuning van het Rijk te werken. Daarmee levert het Fonds een basis voor het produceren van [...]

Wegens groot succes aanmelden shows Q4 niet meer mogelijk

4 augustus, 2023|Beleid, Nieuws|

Wegens stormloop loket Nationaal Podiumplan voor kwartaal vier 2023 na twee dagen gesloten Sinds dinsdag 1 augustus was het loket van het Nationaal Podiumplan geopend voor het aanmelden van concerten in Q4 2023. Vooraf was gemeld aan de deelnemers er snel bij te zijn ivm een beperkt budget. Donderdag 3 augustus om 17.00 is het loket formeel gesloten aangezien alle beschikbare gelden voor dat kwartaal zijn toebedeeld aan aangemelde concerten. In twee dagen tijd is een bedrag van €180.000,- verdeeld onder 345 shows binnen de genres pop, klassiek, hedendaags, jazz en wereldmuziek. Het bestuur van Stichting Nationaal Podiumplan spreekt ondanks de snelle sluiting van het loket van een [...]

DNB Fonds: Financiële ondersteuning aan culturele en educatieve initiatieven

1 augustus, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Het DNB Fonds is opgericht door De Nederlandsche Bank (DNB) om bij te dragen aan een vermindering van de gevolgen van de trans-Atlantische slavernij in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Die werkt, 150 jaar na afschaffing, nog altijd door in de levens van de nazaten van tot slaaf gemaakten. Richtlijnen Vanuit het DNB Fonds kan financiële ondersteuning worden geboden aan initiatieven die bijdragen aan de vermindering van de doorwerking van het slavernijverleden in het dagelijks leven van nazaten van tot slaaf gemaakten. Er kan worden aangevraagd in Suriname, Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, voor projecten die: Cultuur, erfgoed en natuur versterken. [...]

FPK: Aanpassing op de regeling werkbijdrage muziekauteur

31 juli, 2023|Beleid, Nieuws|

De aanpassing op de regeling werkbijdrage muziekauteur treedt vanaf augustus 2023 in werking en kan van belang zijn voor muziekauteurs die de subsidie vanaf het najaar willen aanvragen. Uit een recente eigen evaluatie is gebleken dat de regeling een relatief zware beoordeling kent die niet altijd in verhouding staat tot het toe te kennen bedrag. Het bestuur van het Fonds heeft besloten om het beoordelingskader te verlichten. In lijn met andere projectregelingen van het Fonds zal vanaf komend najaar aan aanvragers worden gevraagd eerder werk niet apart, maar in relatie tot de daaraan gekoppelde toekomstplannen in te dienen. Aanvragers kunnen (een link naar en eventueel partituur van) één [...]

NORMA Boosterfonds nog één keer open

21 juni, 2023|Call, Nieuws|

In totaal hebben al zo'n 1500 professionele uitvoerende kunstenaars een bijdrage vanuit dit corona-steunfonds ontvangen. En er is nog een klein bedrag over. Dus gaat het fonds van 26 t/m 28 juni nog even weer open! Heb jij nog geen bijdrage ontvangen vanuit het Boosterfonds, dien dan nu wel je aanvraag in. Dat levert je maximaal 1350 euro op, die je vrij mag besteden.  Het Boosterfonds ondersteunt individuele professionele uitvoerende kunstenaars, van muzikant tot acteur, van danser tot poppenspeler Per optreden of per opnamedag voor televisie/film kun je 270 euro aanvragen, tot maximaal 1350 euro voor vijf optredens of werkdagen Voorwaarde is wel dat je: hebt aangesloten bij [...]

Verwachte publicatiedata Cultuur regelingen bekendgemaakt

7 mei, 2023|Internationaal, Nieuws|

De Commissie heeft de verwachte publicatiedata voor de Creative Europe calls 2024 bekendgemaakt. Deze zijn nog wel onder voorbehoud, want ze zijn afhankelijk van het Annual Work Programme 2024. Binnen alle vijf regelingen van Creative Europe Cultuur wordt er een call verwacht. Elke call zal rond de drie maanden openstaan: Call 2024 Verwachte publicatie Verwachte deadline Cooperation projects oktober 2023 januari 2024 Pan-European Cultural Entities oktober 2023 januari 2024 European Platforms november 2023 februari 2024 European Networks december 2023 maart 2024 Circulation of European Literature januari 2024 april 2024   Creative Europe (2021-2027) is het zevenjarige ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de culturele en audiovisuele sector en [...]

Open Oproep Jongeren maken cultuur – Fonds voor Cultuurparticipatie

29 maart, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Algemeen Heb je een plan voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten waarbij jongeren actief zijn betrokken? Dragen de activiteiten bij aan het versterken van hun culturele ontwikkeling en vinden ze plaats buiten de G4-gemeenten, G40-stedennetwerk en provincie Zeeland*? Werk je samen met partijen uit het cultureel en sociaal domein en wil je deze samenwerking versterken? Wie kan aanvragen?   Je bent gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden en kunt aanvragen als: Instelling in het cultureel domein of in het sociaal domein Zelfstandig professional in het cultureel of sociaal domein Samenwerkingspartners kunnen ook zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of sociaal domein (bijv. buurtcomités, jongerencollectieven, erfgoedgemeenschappen) zijn. Of onderwijsinstellingen als het gaat [...]

NORMA Boosterfonds is geopend

15 februari, 2023|Beleid, Nieuws, Oproepen|

Met het Boosterfonds wil NORMA op een laagdrempelige manier uitvoerende kunstenaars een extra financiële booster geven voor toekomstige optredens. Met een bijdrage uit het Boosterfonds kunnen zij kosten als (extra) repetities, reiskosten, zelfstudie of promotie van shows financieren.   De bijdrage vanuit het Boosterfonds bestaat uit € 270 per betaald optreden of opnamedag voor televisie en/of filmproducties in Nederland. Het maximumbedrag dat je kunt aanvragen is € 1350. Dat betekent dat je maximaal voor 5 dagen een bijdrage kunt aanvragen. Deze betaalde optredens of opnamedagen voor televisie en/of filmproducties moeten plaatsvinden tussen 7 maart en 31 augustus 2023.  Wie kan een aanvraag indienen? Het fonds staat open voor professionele [...]

Fonds voor Cultuurparticipatie: Open Oproep Mentale gezondheid jongeren

22 november, 2022|Oproepen|

De Open Oproep Mentale gezondheid jongeren sluit aan bij de landelijke aanpak: Mentale gezondheid van ons allemaal. De oproep wordt mogelijk gemaakt vanuit een samenwerking tussen de ministeries van OCW en VWS die hiermee laten zien dat het onderwerp hoog op de agenda staat.   De subsidie is er voor initiatieven die jongeren actief betrekken bij kunst- en erfgoedactiviteiten. De deelname aan deze activiteiten werkt positief op de mentale gezondheid. Algemeen Heb je een plan voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten waarbij jongeren actief zijn betrokken? Hebben de activiteiten een positief effect op de mentale gezondheid van jongeren? Is het een samenwerking tussen bijvoorbeeld een kunstinstelling en sociaal werk? Lees [...]