Vernieuwing cultuurbestel: op weg naar 2029

21 juni, 2023|Beleid, Nieuws|

De Raad voor Cultuur werkt aan een advies over de vernieuwing van het cultuurbestel in 2029. Staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media heeft de raad hierom gevraagd. Dit biedt de ruimte om het stelsel fundamenteel te doordenken en daar vervolg aan te geven.  Het cultuurbestel van de toekomst is volgens de raad een vitaal bestel waarin cultuur van en voor iedereen is. Een bestel waarin iedere inwoner van Nederland toegang heeft tot cultuuraanbod, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het biedt iedereen – van jong tot oud, met welke achtergrond of woonplaats dan ook – mogelijkheden om zich cultureel en creatief te ontplooien, te ontwikkelen en zelf cultuur te beoefenen en [...]

€ 135 miljoen voor herstelplan cultuursector in 2022 | NAPK

25 mei, 2022|Beleid, Nieuws|

(bron: NAPK) Staatssecretaris Gunay Uslu heeft op 23 mei een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ze uiteenzet hoe ze € 135 miljoen die dit jaar beschikbaar is voor herstel en vernieuwing in de cultuursector wil inzetten. De lijnen waarlangs ze haar herstelplan inricht zijn herstart, arbeidsmarkt, makers, jongeren en innovatie. Er komen o.a. startsubsidies voor vrije producenten, regelingen bij de cultuurfondsen voor startende makers en pilots om zzp’ers een financiële tegemoetkoming te bieden in de kosten van een arbeidsongeschiktheids- of pensioenverzekering. Ook worden werkgevers gefaciliteerd om gezamenlijk freelancers in dienst te nemen. Lees hier de brief.