FPK: Aanpassing op de regeling werkbijdrage muziekauteur

31 juli, 2023|Beleid, Nieuws|

De aanpassing op de regeling werkbijdrage muziekauteur treedt vanaf augustus 2023 in werking en kan van belang zijn voor muziekauteurs die de subsidie vanaf het najaar willen aanvragen. Uit een recente eigen evaluatie is gebleken dat de regeling een relatief zware beoordeling kent die niet altijd in verhouding staat tot het toe te kennen bedrag. Het bestuur van het Fonds heeft besloten om het beoordelingskader te verlichten. In lijn met andere projectregelingen van het Fonds zal vanaf komend najaar aan aanvragers worden gevraagd eerder werk niet apart, maar in relatie tot de daaraan gekoppelde toekomstplannen in te dienen. Aanvragers kunnen (een link naar en eventueel partituur van) één [...]