(bron: The Turn Club)

De mens is zorgzaam. 

Het is mooi, soms aangrijpend hoe mensen zorg hebben voor hun uiterlijk, voor hun naasten, voor hun interieur, tuin of buurt. En in bepaalde omstandigheden ontstaat ook hartstochtelijke betrokkenheid bij een groter wij: ons land dat door verhalen, beelden en soms een voetbalteam vertegenwoordigd wordt.

Zorgzaamheid is geweldig. Het heeft ons veel gebracht. Een samenleving waarin gemeenschappelijk belangen worden beschermd en waaraan iedereen mee kan doen. Zorgzaamheid kan ook gewelddadig zijn. In een drang om te beschermen wat kwetsbaar, dierbaar of op andere manier belangrijk is, komen we in conflict met elkaar, of met groepen met andere zorgen, andere belangen. En daar kan het misgaan, want het één gaat soms ten koste van het andere. Je kunt niet voor alles zorgen. Er ontstaat strijd.

Hoe ga je daarmee om? Ontferm je je gewoon over datgene dat nabij en tastbaar is? Laat je je opzwepen of afleiden door een verhaal dat het nieuws domineert? Of kun je werkelijk een keuze maken om te zorgen voor datgene wat écht van belang is?  

Gevoelens van zorgzaamheid en behoefte aan bescherming kunnen gemakkelijk worden misbruikt door mensen die angsten, polarisatie en competitie willen aanwakkeren. Dan krijg je onrust en paniek en worden mensen vatbaar voor complottheorieën, selectieve waarheden of schijnzekerheid.

Lotte van den Berg onderzoekt al vijf jaar lang hoe mensen met elkaar praten – voor Lotte is het gesprek zelf onderdeel van het kunstwerk. Kunnen we onze gesprekken beter maken door er met de blik van de kunstenaar naar te kijken?Lees hier over haar zoektocht naar verdiepend contact.

“We oefenen onszelf in het kijken naar de patronen van ons spreken en ons denken. Dat is heel erg belangrijk en dat kan je op verschillende manieren doen. Wij richten ons specifiek op gesprekscultuur, maar het gaat over meer: het gaat erover dat je de relaties waar je inzit durft te bevragen, dat je durft te geloven dat de wereld anders kan worden ingericht. Dingen kunnen wel degelijk anders. Dat beseffen is de kunstenaarshouding. Voor ons is de dialoog de kern van het kunstenaarschap, omdat je in dialoog op zoekt gaat naar contact; met jezelf, met de mensen om je heen, met de ruimte, de dieren, de planten, de dingen.”