Bron Kunsten ’92

K%streamlogo
Kunsten
Foto

 

Op 12 juni 2019  presenteerde minister van Engelshoven haar brief ‘Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021 – 2024’

Lees HIER de brief (plus alle bijlagen) van de minister.

De volgende zaken vallen op:

> Een uitbreiding van de BIS met meer aandacht voor vernieuwende genres als urban arts, ontwerp en popmuziek. Het subsidiebudget van de basisinfrastructuur wordt uitgebreid met € 44 miljoen tot € 375 miljoen.
> De publieksactiviteiten van musea worden niet langer via de basisinfrastructuur gefinancierd, maar via de Erfgoedwet (dit gold al voor de collecties en gebouwen van de musea).
> Programma cultuurparticipatie om cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen te bevorderen. Het Rijk ondersteunt hiermee de initiatieven van gemeenten en provincies.
> Stimulering van samenwerking met de regio ‘s. Er komt onder andere een matchingsregeling met regio’s om overal in Nederland culturele innovatie te stimuleren.
> Het programma Cultuureducatie met kwaliteit wordt doorgezet. Bovendien ontvangen alle deelnemende gemeenten in de periode 2021-2024 hetzelfde bedrag per leerling.
> Investeringen in maatregelen om de sector te versterken. Zo komt er een structurele voorziening voor professionele ontwikkeling.
> De Fair Practice Code wordt als subsidievoorwaarde opgenomen, ook door provincies en gemeenten. De minister stelt in het persbericht: “Eerlijke beloning gaat vóór de kwantiteit van de productie of de werkgelegenheid in de sector”.

Op 20 juni vindt een hoorzitting in de Tweede Kamer plaats over de uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021 – 2024 en op 27 juni debatteert de Tweede Kamer over de brief.
Een officiële reactie van Kunsten ’92 volgt binnenkort.

Wij nodigen onze leden van harte uit om te reageren op de brief van de minister, via info@kunsten92.nl