United Independent Music Agencies trekken samen op voor concrete maatregelen in de live-sector.

Belmont Bookings, BLiP Agency, Black Rice, Earth Beat, Good Music Company en Sedate Bookings maken zich daarmee hard voor een helder Europees beleid. Zij vragen om deze boodschap te ondertekenen en te delen. Alleen als we samen zichtbaar zijn over de volledige breedte zal er geluisterd worden.

Mee ondertekenen? Click hier!

Agenten zijn verantwoordelijk voor de complete live carrière van hun artiesten- cliënten en staan in nauw contact met management (die vaak ook agenten zijn) en de artiest zelf. De agent is verantwoordelijk voor het opzetten van de complete (Europese) tour. Hiermee vormen zij de spil bij het opzoeken van het beste momentum om artiesten door te laten groeien op de verschillende EU markten.

Als internationaal opererend agent, zijn wij afhankelijk van meerdere schijven, met een internationale (lees: Europese) dimensie: wij zorgen dat door het boeken en organiseren van concerten en het boeken van complete Europese tours dat zorgt voor de ontwikkeling van artiesten die wij vertegenwoordigen. Dat zorgdragen betekent dat de agent verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de logistiek (reis- en verblijf, tour routing, backliners), eventuele visums en werkvergunningen, de juiste belastingpapieren, op welke plek, podium of festival de artiest speelt, wij bepalen de marktwaarde van de artiest in een bepaalde markt, samen met concert promotor / podia / festival (ticketprijs, verkoopbare capaciteit), wij zijn betrokken bij opzetten van belangrijke persmomenten om de concerten heen, betrokken bij de verkoop van merchandise, wij zorgen voor tijdige financiële afwikkelingen van concerten en uiteindelijk de complete tour,… kortom wij bewaken de ontwikkeling van de live- carrière van de artiest die door ons wordt vertegenwoordigd.

De agent is dus afhankelijk van meer dan alleen verschillende lokale overheden, werken internationaal, zijn de spil in het wel of niet toeren van een artiest, hebben focus op beleid in Europa, de verschillende belastingklimaten, culturele klimaten en meer.

In deze tijd, worden agenten wereldwijd in hun werkzaamheden bijzonder hard getroffen. De live sector staat of valt bij de artiest, de kunstenaar. De artiest en zijn vertegenwoordiging wordt tot nu toe helaas ontzien.

Wat hebben wij als agenten nodig en waar zetten wij ons voor in:

Nationaal:

  • Aansluiting bij koepelorganisaties zoals de Popcoalitie
  • Agenten direct betrokken worden in gesprekken omtrent vouchers
  • Meer betrokkenheid en samenwerking met Buma Cultuur.
  • Een Nederlandse overheid die inzicht heeft in de complexiteit van de werking van het gehele ‘ecosysteem’ van de live muzieksector dat verder reikt dan de podia, festivals en de grote inkopers en kaartverkopers. Een overheid die het belang erkent van de gehele muziek-economie: de managers, agenten, tourmanagers, geluidstechnici, backliners, en meer. Er werken tienduizenden

mensen in Europa in de muziekindustrie, de muziekindustrie is een belangrijke aanjager van onze en de Europese economie.

• Erkenning van de Nederlandse overheid dat de live-muzieksector tenminste 6 maanden volledig stil ligt en nu al zeker is van vrijwel volledige inkomstenderving tot en met de herfst van 2020.

Internationaal:

  • Een op Europees niveau gecoördineerd beleid voor de live muziek sector. Op Europees niveau afspraken maken over de termijn waarin concerten (bijeenkomsten van mensen) worden verboden of (weer) worden toegestaan, en op welke wijze. Dit is cruciaal om planningen te kunnen maken voor het live circuit en mede hiermee de levensvatbaarheid van iedereen werkzaam in de muzieksector te kunnen inschatten.
  • Dat een eventueel Nederlands dan wel Europees noodfonds voor de culturele sector rekening houdt met de belangen van de artiesten en diens vertegenwoordiging.
  • Herkenning dat reizen binnen Europa en de UK voor langere tijd aan strenge voorwaarden verbonden zal zijn, en het aanbod om te kunnen reizen kleiner zal zijn en daarmee reiskosten fors zullen stijgen, en tourbudgetten aldus krapper worden.
  • Herkenning van de problematiek in de Verenigde Staten en de problematiek omtrent trans-Atlantisch reizen zal leiden tot en met het een sterke vermindering (nagenoeg complete nivellering) van de beschikbaarheid van Amerikaanse (en Canadese) artiesten voor de Europese markt, zeker tot het voorjaar 2021.
  • Dat de EU en NL ook begrijpen dat het overgrote deel werkzaam binnen de culturele sector en met name de live-sector, een MKB’er, ZZP’er en/of freelancer is.
  • Dat het invoeren (liefst op Europees niveau, dan wel met een deelname van de EU) van een Universeel Basisinkomen de fragiliteit van welhaast alle economische sectoren, dus ook de live-muziek-sector, wegneemt.

page2image519634720 page2image519635008

page3image519359344 page3image519358192 page3image519499216

 

zie ook  compleet statement: https://bit.ly/UIMA2020