World Music Forum NL is lid van de Creatieve Coalitie. Deze Coalitie bestaat uit zo’n vijfenveertig organisaties, beroeps- en belangenorganisaties, van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers. Door bundeling van krachten en meer onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling kunnen we de stem van makers (inclusief vrije beroepsuitoefenaars) en alle andere werkenden beter vertegenwoordigen en hun positie dusdanig verbeteren dat iedereen het in zijn of haar beroepspraktijk én portemonnee merkt.

Voor meer informatie check de website: https://www.decreatievecoalitie.nl/

Hieronder een update:

  • “Den Haag”
  • Platform ACCT
  • Meldpunt gemeenten: Coronasteun voor Cultuur
  • Nieuws van leden
  • Varia 

“Den Haag”

Vandaag is het Kamerdebat (14 juni) over Cultuur en Corona. In de bijlage de brief van de Creatieve Coalitie alsmede de brief van de Taskforce. Twee bijlagen dus.

Daarnaast publiceerde de Raad voor Cultuur op 8 juni het advies Sterker uit Corona. De raad pleit voor continering van noodsteun én een herstelplan. Dat de sector rust en ruimte krijgt via verlenging van het coulancebeleid en van de cultuurplanperiode, en dat er structureel wordt geïnvesteerd in de weg naar duurzame transformatie.

Op 7 juni jl. stuurde de Minister van Engelshoven een brief aan de Tweede Kamer, over het vierde specifieke steunpakket culturele en creatieve sector voor derde kwartaal 2021.

Platform ACCT

Wil je als zzp-er gebruik maken van het werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling)? Als je voor 1 juli 2021 je aanvraag doet – en je aanvraag wordt gehonoreerd -, dan krijg je 2/3 van het bedrag vergoed (tot maximaal €2.000,-). Na 1 juli vervalt de regeling dat je 2/3 vergoed krijgt en krijg je maximaal 1/3 vergoed ((tot maximaal €2.000,-). Zie: https://werktuigppo.nl

Meldpunt gemeenten: Coronasteun voor Cultuur

Wordt cultuurgeld aan cultuur besteed of niet?
Er is heel veel geld dat als Coronasteun in het Gemeentefonds terecht is gekomen en van MinOCW afkomstig was, namelijk 210 miljoen euro. Geld dat nadrukkelijk bestemd was om in de gemeente uit te geven aan ‘cultuur’. Velen in de sector zien met lede ogen aan dat gemeenten dit een andere bestemming geven. Wij horen allemaal wel verhalen over een bepaalde gemeente waar het geld niet naar cultuur dreigt te gaan (er zijn overigens ook goede voorbeelden hoor).

Er is een meldpunt waarin je kunt melden als jij denkt dat de cultuur-coronasteun in jouw gemeente niet naar cultuur gaat.

Het meldpunt kan worden bereikt via:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KrlievMc4mgt-atAwYTI42keizxqL8saZwx3yWD3uO3h9w/viewform?usp=sf_link

Ten aanzien van de enquête: de uitvraag gaat over gemeentelijke steun, en dus niet over de generieke maatregelen (zoals NOW, TOGS, Tozo, TONK en TVL).

Vul het in en laat je stem horen!

 

Nieuws van leden

De Kunstenbond zoekt een nieuwe directeur en dit betekent dat Anne-marie (die als interim- directeur was aangenomen) weggaat. Hiermee zal de actieve rol die Anne-marie bekleedt voor de CC anders ingevuld gaan worden. Hierbij de vacaturetekst voor de directeur Kunstenbond, wellicht ben jij de ideale kandidaat!
https://kunstenbond.nl/nieuws/vacature-kunstenbond-zoekt-nieuwe-directeur/

 

Varia

Cultuur en Ondernemen heeft verschillende leningen. Kijk eens op de site of hierbij direct wat tips die wellicht ook interessant voor jou zijn:
https://bij.cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer/dossier/cultuurleningen?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=cd6d0b89c5-

https://www.cultuur-ondernemen.nl/product/cultuur-opstart-lening