(for English scroll down)

De toonaangevende mondiale muziekbeurs WOMEX  staat dit najaar van 21-25 oktober 2020 gepland in Budapest, Hongarije.

Normaal gesproken verzorgt World Music Forum NL de gemeenschappelijke vertegenwoordiging tijdens de beurs. Helaas zijn de gevolgen van Covid dusdanig ongewis en roepen zo veel vragen op, dat we hebben besloten dit jaar een pas op de plaats te maken en geen gemeenschappelijke Nederlandse stand tijdens Womex te organiseren.

Ben jij wel van plan om naar WOMEX in Budapest te gaan? Volg dan de updates via WOMEX.
De deadline  smart-rate registratie staat nu op  10 juli 2020.

 

 

 

The leading global music fair WOMEX is scheduled to take place this autumn from 21-25 October 2020 in Budapest, Hungary.

Usually World Music Forum NL provides the joint representation during the fair. Unfortunately, the consequences of Covid are so uncertain and raise so many questions, that we have decided to make a pass at this year’s event and not organize a common Dutch stand during Womex.

Are you planning to go to WOMEX in Budapest? Then follow the updates via Womex.
The deadline for smart-rate registration is now July 10, 2020.