(bron: Kunstenbond)

De afgelopen maanden hebben culturele instellingen keihard gewerkt om hun aanbod en locatie corona-proof te maken. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid zijn voor verschillende deelsectoren protocollen opgesteld om activiteiten veilig doorgang te laten vinden. Helaas zijn er ook delen van de sector die ondanks alle inspanningen van meet af aan op weinig medewerking in Den Haag konden rekenen. Het hele professionele georganiseerde nachtleven ligt al sinds maart plat en festivals krijgen ook nauwelijks bewegingsruimte. Voor musea, concertzalen en in de podiumkunsten ligt dat anders. Vanaf juni kwam er steeds meer ruimte in het kabinetsbeleid. Overal zijn in de loop der tijd aanpassingen en invetseringen gedaan die ertoe hebben geleid dat de plekken weer veilig open konden. En het heeft gewerkt! Je kunt nu veilig een tentoonstelling, voorstelling of een concert bezoeken. Natuurlijk is het anders werken en bezoeken dan voorheen, maar de waarde van is des te groter. Dat je zintuigen even geprikkeld worden en je gedachten verruimd. Dat je ‘gewoon’ aan het werk mag. Dat je de kans hebt om als instelling het hoofd boven water te houden.

Toen de afgelopen week de “30-mensen-in-een-ruimte-” regel werd aangekondigd hielden we ons hart vast. De regel biedt ruimte voor het vrijstellen van culturele gelegenheden, maar daar is toestemming voor nodig van de veiligheidsregio. Niet open en niet aan het werk, tenzij iemand, zonder duidelijke richtlijnen, bepaalt dat het wel mag. 

Collectieve vrijstelling voor culturele gelegenheden  
Met de Taskforce Creatieve en Culturele sector schreven we direct een brief aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Daarin pleitten we voor collectieve vrijstelling voor alle culturele gelegenheden die zich aan de richtlijnen kunnen houden. Tot nu toe wordt daar weinig gehoor aan gegeven, veiligheidsregio’s doen elk hun eigen ding. Ze hanteren verschillende, vaak onduidelijke, selectiecriteria. Met volstrekte willekeur zijn enkele podia uitverkoren de deuren te openen. Dat is ontzettend onrechtvaardig voor instellingen die om onduidelijke redenen buiten de selectie vallen, de mensen die daar werken en het publiek dat er naartoe wil.

De Taskforce dringt erop aan dat er duidelijke criteria worden geformuleerd voor ontheffingen. Vanavond vindt een veiligheidsberaad plaats van de voorzitters van de veiligheidsregio’s en o.a. Minister Grapperhaus. Wij verwachten dat er daaruit meer duidelijkheid volgt. 

 

#wijmakencultuur 
 #wijdoenhetveilig

Op social media worden onder #wijdoenhetveilig foto’s gedeeld van corona-proof culturele activiteiten. We hoeven ons niet zomaar bij de willekeur neer te leggen. 

Doe mee en spreek je uit!