World Blend Café Ud Festival 14 okt 2016

Het World Blend Café op 14 oktober in Rasa, Utrecht, begint wat vroeger dan normaal, want het is meteen een aankeiler voor het Ud Festival dat op dezelfde avond begint. Allereerst, hoe staan de zaken ervoor bij Rasa?

1. Jan Ravesteijn, voorzitter van het Rasa-bestuur
Het is definitief, de geldkraan met de gemeentelijke subsidie gaat dicht voor RASA. Tussen het negatieve advies van de commissie en het definitieve besluit hebben meer dan 10.000 mensen uit solidariteit hun handtekening gezet onder de petitie.

Het mocht echter niet baten. Er is uiteindelijk gekozen voor een scenario waarbij wereldmuziek niet op één plek blijft maar stadsbreed wordt georganiseerd op alle podia en verschillende festivals. Er is geld beschikbaar gesteld voor de oprichting van een stedelijke programmagroep wereldmuziek, die waarschijnlijk de naam Rasa zal dragen. De groep krijgt voor twee jaar een ton per jaar. Dit gaat in per 1 januari 2017.

Wat er met de zaal gaat gebeuren is nog ongewis, maar het hele culturele veld vindt dat het podium moet blijven vanwege de hoge kwaliteitsnorm. Er is een brief uitgegaan met het verzoek om Podium Pauwstraat te behouden waar avontuurlijke muziek en jong talent terecht kunnen. Dat zou een mooie doorgroeimogelijkheid bieden naar de podia van TivoliVredenburg. De brief is breed ondertekend en gaat naar de gemeenteraad.

Stan: Rasa gaat dus per 1 januari dicht?
JR: Dan gaat het om het bestaan van Podium Pauwstraat. Vanuit Rasa hebben we onlangs de hele culturele sector en de scholen die hier actief waren met wereldmuziek bij elkaar geroepen. Want zoals het er nu voor staat, gaat per 1 januari de deur op slot! Daaruit is de brief voortgekomen en er wordt een motie ingediend. Op 10 november wordt er een beslissing over genomen.

Stan: Je zou ook de media kunnen mobiliseren. Wat zijn jullie plannen daaromtrent?
JR: Het bestuur gaat weinig meer doen. Het hele culturele veld gaat zich immers sterk maken voor het behoud van dit podium. Zij gaan plannen maken samen met de gemeente, waar het podium toe kan dienen. Het hoeft niet per se een muziekpodium te zijn, stand up comedian zal het hier ook goed doen. Heel belangrijk is dat er activiteiten worden ontwikkeld want het verwijt aan Rasa was dat het onderbezet was.

Agnes Salverda: Is die ton per jaar bedoeld als programmeergeld of voor kennisverbreding bij de programmeurs? Programmeurs zouden gestimuleerd moeten worden om muziek of andere disciplines te boeken uit andere landen zodat daar een publiek op of kan komen met een andere etnische achtergrond.
JR: Rasa is er altijd wel in geslaagd om meerdere groepen met een andere etniciteit aan te spreken. Die ton gaat deels gebruikt worden om de programmeurs[SH1]  te verleiden, maar ook ter behouden van de kennis en het netwerk. Het is een en-en verhaal.

2. Sonja Heimann over Dutch Delta Sounds (DDS)
De Nederlandse conferentie en showcasefestival DDS vond plaats op 8 en 9 september in Amsterdam waar 14 Nederlandse bands hebben opgetreden. Nu zijn we bezig om te verwerken wat het allemaal heeft opgeleverd. Een van de belangrijkste doelstellingen was om de bands voor te stellen aan de buitenlandse programmeurs. Dat is gelukt met 34 [SH2] internationale programmeurs, waar goeie reacties uit zijn voortgekomen.

Opvallend is dat er bij het festival nagenoeg geen [SH3] Nederlandse programmeurs zijn komen kijken, tewijl velen via diverse kanalen waren uitgenodigd. Wat de reden hiervan is en hoe deze Nederlandse programmeurs meer te interesseren voor het ‘world’ aanbod is een extra aandachtspunt voor de komende periode..
Volgende week gaat WMFNL  naar de Womex in Spanje waar Nederland weer met een grote stand op de beurs staat. De contacten met internationale programmeurs  die zijn gemaakt tijdens DDS worden daar verder uitgewerkt.
Als vervolg op de promotie rond DDS bevindt zich in de Womex tas (goodie bag onder meer de Songlines, het gerenommeerde Engelse tijdschrift met een artikel over DDS en Ronald Snijders, en het DDS-compilatie-album met de artiesten uit Nederland, wat goed is voor de zichtbaarheid.

Het Ud Festival is van 14 okt t/m 13 nov in drie steden. Het is een brede waaier van ud-virtuozen uit ondermeer Griekenland, Irak, Hongarije, Nederland, Turkije en Tunesië, waaronder Omar Bashir, Mehmet Polat, Haytham Safia en Dhafer Youssef.

3. Yassine Boussaid organisator van het Ud Festival
Het idee om een Ud festival te organiseren is ontstaan sinds Yassine in de podiumkunsten werkt. Het Nederlandse muziekveld is vrij bijzonder met een aantal fantastische udspelers. Voor de eerste editie van het festival zijn er vier geselecteerd: Haytham Safia, Nizar Rohana, Mehmet Polat en Mohamed Ahaddaf.

De ud is het koningsnummer binnen de muziek uit het Midden Oosten en Arabo-Andalus muziek. In de negende eeuw vertrok Ziryab uit Bagdad naar het vrije Andalusië met zijn ud en veranderde het muzikale landschap. Tot de dag van vandaag worden daar de vruchten van geplukt. Het publiek zoekt altijd naar het moment dat de ud gaat excelleren omdat hij niet zo opvalt in het orkest.

Vijf jaar geleden is het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) begonnen. Yassine kwam een paar wilde jongens tegen in Amsterdam die hier al mee bezig waren. “Het is de muziek van je ouders. Via deze muziek kun je ze beter leren kennen.” In de veertig jaar dat Yassine’s vader in Nederland woont, is hij maar 2 of 3 x naar het theater geweest. “Hoe kan dat worden veranderd? Zo is het begonnen. Het AAO is thans een platform voor muzikanten die lesgeven aan kleine kinderen. Er is ook een verhalengroep. Heel veel jongeren die zoeken naar een identiteit kunnen de oude verhalen gebruiken. Verder zijn er filmmakers, fotografen en vormgevers. Van theater de Meervaart heeft het platform een plek gekregen.”

Stan: Je bent bezig met een Umm Kalthoum serie.
YB: Onlangs hebben we de Maghreb-icons gelanceerd. Umm Kalthoum is een uitstapje. Andalus en Amazigh hebben we samengebracht, omdat het anders te saai zou worden. Omdat ze de muziek uit een andere context kennen. Daarom dachten dat het misschien wel goed zou zien om het in een vergelijkend perspectief te zetten en een historische context te zetten. Popsound, Amazigh, Gnawa, kosmopolitisch worden erin samengebracht. We begonnen met Umm Kalthoum omdat iedereen wel naar Radio Cairo luisterde.

Stan: Dat vergelijkend perspectief doe je volgens mij ook op het Ud Festival.
YB: Ja, de udspelers die in Nederland wonen worden een beetje ondergewaardeerd t.o.v. de internationale udmuzikanten. Wat niet terecht is. Zo is Haytham Safia vandaag gastheer voor de internationale gasten. We vonden het belangrijk om de lokale en de internationale muzikanten samen te brengen in de programmering.

Stan: wat staat er nog meer op het programma?
YB: We hebben nog wat extra dingen er naast. Mooie verhalen, zoals deze: Irak is de bakermat van de ud, er is een udbouwer wiens studio twee keer is gebombardeerd. Hij hoorde van het festival en heeft twee uds geschonken. Zo zie je maar dat de tragiek van de schokbeweging in de wereld zijn weerslag heeft op de ud.

4. Showcase van udspeler Monir Goran en dichter Baban Kirkuki.

5. Tot slot de Pitches:

Renée Missel
Wil graag doorgeven dat de fluitist Mark Alban Lotz het festival Jazz on the Sofa heeft georganiseerd in Zeist. Het vindt op 6 november plaats in een 6-tal huizen. Het thema: Art of the Duo, met jazz, impro en wereldmuziek, bijvoorbeeld Tony Overwater op contrabas met Nizar Rohana op ud.

Robert Ramdas, voorzitter van stichting Brasa Dei
Stichting Brasa Dei. De stichting organiseert activiteiten die de sociale samenhang tussen de Surinaamse Nederlanders versterken en initieert of zoekt samenwerking in projecten en activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van de zinvolle activiteiten van de verschillende culturen binnen de Nederlandse samenleving. Brasa Dei zoekt partners. info@brasadeifestival.nl

George Atef zoekt muzikale partnes.
George Atef komt uit Syrië, heeft een prachtige stem en hij zoekt muzikanten om mee samen te werken. Mail: gad7791@hotmail.com

 

De volgende World Blend valt op maandag 12 december in het Bimhuis.

verslag: Charlie Crooijmans

foto’s: Eric van Nieuwland