21 juli 2017 — Na het negatieve advies van de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 werd de subsidie van wereldmuziekpodium RASA beëindigd. De gemeente Utrecht wilde wel wereldmuziek voor de stad behouden en stelde daarom een bedrag van 200.000 euro beschikbaar, te verdelen over twee seizoenen. Het Utrechts Muziek Overleg, met daarin een verzameling van Utrechtse podia, festivals, ensembles en wijkcultuurhuizen, werkte afgelopen maanden aan een plan voor een stadsbrede programmering van wereldmuziek. De gemeente heeft dit voorstel geaccepteerd, wat betekent dat vanaf september 2017 de wereldmuziek op een nieuwe manier wordt voortgezet in Utrecht.

Het budget voor wereldmuziek wordt beheerd door de nieuw opgerichte Stichting Utrecht Wereldmuziek (STUW). Deze stichting heeft als doel een stadsbrede programmering van wereldmuziek mogelijk te maken: “In deze nieuwe situatie vinden concerten niet meer exclusief op één podium plaats, maar juist op de plekken waar deze concerten het best tot hun recht komen”, zegt Sanne Scholten, voorzitter van STUW. “Dat kunnen podia of festivals in de binnenstad zijn, maar ook cultuurhuizen of andere plekken in de wijken. Utrecht is een multiculturele stad. Met onze aanpak willen we meer Utrechters bereiken”.

In de werkwijze van STUW komt wereldmuziek op twee manieren tot stand. Ten eerste via het programmeren van (inter)nationale groepen bij zalen en festivals, waarbij een zo breed mogelijk spectrum aan concerten op het gebied van wereldmuziek het doel is. Ten tweede krijgen inwoners van de stad een rol bij het creatieve proces van wereldmuziek. Via bijvoorbeeld wijkcultuurhuizen kunnen zij evenementen en festivals organiseren waaraan wereldmuziek wordt toegevoegd, of organiseren zij workshops met hun favoriete muzikanten. Waar mogelijk lopen beide niveaus in elkaar over en STUW maakt dit alles financieel mede mogelijk. “We zijn erg blij met de toekenning van de gemeente”, aldus Frans Vreeke, voorzitter van het Utrechts Muziek Overleg. “Voor zover we weten is Utrecht hiermee de enige stad in Nederland met een gecoördineerd aanbod van wereldmuziek. Dat past ook bij de muziekstad die Utrecht is.”

Nu de aanvraag door de gemeente is goedgekeurd, werkt Stichting Utrecht Wereldmuziek met uiteenlopende partners aan een programmering die vanaf september gaat lopen. Later worden meer inhoudelijke details bekend gemaakt. In de nieuwe werkwijze hoopt STUW zo’n 50 concerten per jaar mede mogelijk te maken in een periode die loopt tot juli 2019. “Deze periode moet echt gezien worden als een pilot, zegt Sanne Scholten van STUW: “We hebben een totaal nieuwe situatie die niet vergeleken kan worden met de tijd dat RASA nog bestond. Het Utrechtse muziekveld heeft zin om met wereldmuziek aan de slag te gaan in samenwerking met de diverse partners in de stad. De wereldmuziek blijft in Utrecht en samen gaan we er iets moois van maken!”

 

Voor meer informatie: Maarten van Heuven, (freelance) coördinator wereldmuziek namens STUW, 06 – 41 90 51 67 of info@utrechtwereldmuziek.nl.