(for English scroll down)

Uitnodiging aan alle artiesten, bands, dj’s en muziekproducenten, filmmakers, deskundigen uit de industrie en visionairs.

Berlijn/A Coruña: WOMEX organisatoren Piranha Arts en Nordesía Produccións, de lokale partner van dit jaar, hebben de jaarlijkse Call for Proposals geopend voor de 29e editie van WOMEX die zal plaatsvinden in A Coruña, Galicië, Spanje, 25 – 29 oktober 2023.

De WOMEX-oproep tot het indienen van voorstellen richt zich tot alle musici, filmmakers en muziekprofessionals uit de hele wereld. Het officiële programma wordt uit alle ontvangen inzendingen geselecteerd door een onafhankelijke, internationale en jaarlijks wisselende jury, ook bekend als de Seven Samurai (jury 2023 wordt binnenkort bekendgemaakt).

Voorstellen kunnen worden ingediend in vier categorieën –
Showcase | Club Top | Conferentie | Film
en kunnen worden ingediend via de speciale website:

www.womex-apply.com

De deadline voor voorstellen voor WOMEX 23 is vrijdag 17 maart 2023
 

WOMEX verwelkomt uitdrukkelijk voorstellen van alle achtergronden en moedigt inzendingen aan, vooral die welke de diversiteit van de internationale muziekscene vergroten – zij het van cultuur, regio, geslacht, stijlen, uitvoeringstraditie, en meer.

WOMEX is de belangrijkste bijeenkomst in de mondiale muziekscene en de meest diverse muziekbijeenkomst ter wereld. Het muzikale spectrum is ongeëvenaard in de internationale showcase-markt, variërend van de meest traditionele tot de nieuwe wereldwijde lokale underground, waarbij folk, roots, jazz, lokale en diaspora-culturen net zo goed worden omarmd als urban en elektronische geluiden uit de hele wereld.

 

Inviting all Artists, Bands, DJs and Music Producers, Filmmakers, Industry Experts and Visionaries

Berlin/A Coruña: WOMEX organisers Piranha Arts and Nordesía Produccións, this year’s local partner, have opened the annual Call for Proposals for the 29th edition of WOMEX that will take place in A Coruña, Galicia, Spain, 25 – 29 October 2023.

The WOMEX call for proposals addresses all musicians, filmmakers and music professionals from across the globe. The official programme is selected from all the received submissions by an independent, international and annually changing jury, also known as the Seven Samurai (2023 jury to be announced soon).

Proposals can be made in four categories –
Showcase | Club Summit | Conference | Film
and can be submitted from the dedicated website:

www.womex-apply.com

The deadline for proposals for WOMEX 23 is Friday, 17 March 2023
 

WOMEX explicitly welcomes proposals from all backgrounds and encourages submissions, especially those that increase the international music scene’s diversity – be it of culture, region, gender, styles, performance tradition, and more.

WOMEX is the most important meeting in the global music scene and the most diverse music meeting worldwide. Its musical spectrum is unparalleled in the international showcase performance market, ranging from the most traditional to the new global local underground, embracing folk, roots, jazz, local and diaspora cultures as much as urban and electronic sounds from all over the globe.